cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / 194 kilometer är hur många miles

194 kilometer är hur många miles

Hur många km i miles? Svaret är 1. Vi antar att du konverterar mellan kilometer och mil. Du kan se mer information om varje mätenhet: Observera att avrundningsfel kan uppstå, så kontrollera alltid resultaten. Använd den här sidan för att lära dig att konvertera mellan kilometer och mil.

Skriv in dina egna nummer i formuläret för att konvertera enheterna! Du kan göra omvänd enhetskonvertering från miles till km, eller ange två enheter nedan :. En kilometer amerikansk stavning: Den är ungefär lika med 0.

En mil är någon av flera enheter av avstånd, eller, i fysikterminologi, av längd. Idag är en mil huvudsakligen lika med cirka 1609 m på land och 1852 m till sjöss och i luften, men se nedan för detaljer. Förkortningen för mil är 'mi'.

Det finns mer specifika definitioner av 'mil' såsom metriska mil, lagstadgad mil, nautisk mil och undersökningsmil. På den här webbplatsen antar vi att om du bara anger "mil" vill du ha lagstadgad mil. Du kan hitta metriska omvandlingstabeller för SI-enheter samt engelska enheter, valuta och andra data.

Skriv in enhetssymboler, förkortningar eller fullständiga namn för enheter av längd, area, massa, tryck och andra typer. Exempel inkluderar mm, tum, 100 kg, US fluid ounce, 6'3 ", 10 stone 4, kubik cm, kvadratmeter, gram, mol, fot per sekund och många fler! Du kan göra omvänd enhetskonvertering från miles till km, eller ange två enheter nedan: Ange två enheter att konvertera Från: Kilometer En kilometer Amerikansk stavning: Mil En mil är någon av flera enheter av avstånd, eller, i fysikterminologi, av längd.

(с) 2019 cermo-lit.ru