cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Aceptil vad är det för

Aceptil vad är det för

De flesta OTC-läkemedel granskas inte och godkänns av FDA, men de kan marknadsföras om de överensstämmer med gällande regler och policyer. FDA har inte utvärderat om denna produkt uppfyller kraven.

Uppdaterad 4 november 2013. Om du är konsument eller patient vänligen besök den här versionen. Tamper Evident: Information som inte omfattas omfattar radiofarmaceutika, kontrastmedel, örter, homeopatik och mat. Läkemedelsnamn som är tvetydiga eller inte kompatibla med RxNorm-systemet, såsom multivitaminer med mer än 4000 tecken i sina namn, är också utanför räckvidden.

DailyMed kommer att skicka meddelanden om uppdateringar och tillägg till läkemedelsetikettinformation som för närvarande visas på denna webbplats via sitt RSS-flöde. DailyMed levererar detta meddelande till skrivbordet, webbläsaren eller e-postmeddelandet beroende på RSS-läsaren du väljer att använda.

På grund av inkonsekvenser mellan läkemedelsetiketterna på DailyMed och de pillerbilder som tillhandahålls av RxImage, visar vi inte längre RxImage-pillerbilderna associerade med läkemedelsetiketter. Vi förväntar oss att bilderna ska läggas om när vi kan identifiera och filtrera bort bilder som inte matchar informationen i läkemedelsetiketterna. Visa paketfoton. Läkemedelsinformation. NDC National Drug Code - Varje läkemedelsprodukt tilldelas detta unika nummer som finns på läkemedlets yttre förpackning.

Menper Distributors, Inc. Inget marknadsföringsstatus: Läkemedelsinformation Uppdaterad 4 november 2013 Om du är konsument eller patient, vänligen besök den här versionen. Aktiv ingrediens fenol 1. Använd varannan timme eller enligt anvisningar från läkare eller tandläkare. Barn under 12 år bör övervakas när produkten används. Barn under 3 år: Kontakta en tandläkare eller läkare.

Versionsfiler 5 nov 2013 1 nuvarande nedladdning. Produktinformation. Inaktiva Ingredienser. Produktegenskaper. Marknadsföringsinformation.

(с) 2019 cermo-lit.ru