cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur mycket är visibernummer hänge

Hur mycket är visiber nummer hänge

Skyddar dig och din nästa generation! Lycka sker inte i vakuum; det är en enhet med två aspekter. Din lycka och olycka utgör de två aspekterna och är extrema ändar, som yin och yang.

Saker händer av en anledning i den sekvensen. När ett problem uppstår uppstår möjligheter. Att uppleva misslyckanden i livet är bara en process och en lärande resa. Således spelar de siffror som VISIBER har valt ut en roll för att bygga ett positivt inflytande, för att påminna dig och inprägla ett liv som bygger på lycka.

I processen att tillhandahålla lycka har VISIBER introducerat det nydesignade, dubbla lyckahänge, gjort tillgängligt i form av tre olika nummerkombinationer - '57', '96', '63'. Double Happiness Pendant representerar inte bara studier och kunskaper om siffror utan skapar också en positiv och levande attityd till livet. När det kombineras betyder det utbredd lycka som delas av många.

Ordet Dubbel lycka används ofta i fester och festligheter på grund av dess gynnsamma betydelse. Många företag använder till och med ordet i sin logotyp eller sitt varumärke för att beteckna "lycka kommer i en bunt". VISIBER är inspirerad av synergin som uppstår genom fördubbling av glädje och lycka för att skapa denna invecklade bit, och varje hängsmycke är utformad för att se ut som flytande band för att ge en känsla av rörelse och dynamisk skönhet.

Observera banddansörens energi, bandets glada och graciösa drag när det engagerar publiken med sina lysande färger. Det här är inspirationen bakom Double Happiness Pendant, och vad den projicerar - lycka från streck och färger som hänget dansar framför dig. 9K vitt guld sätter som scen och lyser starkt med bländande diamanter och naturlig vit topas. Diamanterna är gjorda med mikrobana-teknik som håller fast diamanten; gör dem bländande men inte utstrålar emaljen.

Double Happiness Hänge färgad med emalj vilket gör att den dansar flamboyant. Emaljens olika färger representerar de fem elementen, som framhäver balansen och harmonin i lyckaestetiken. Micro pave setting är en steninställningsteknik som har vunnit enorm popularitet de senaste åren.

Det är en teknik som innebär att stenen ställs under ett 40x-mikroskop och användes först i exklusiva lyxklockor. Det kan lägga till ett rikt lager i alla smycken och fylla varje bit med en charmig lyster.

Glädjen över popularitet Din lycka fördubblas när ditt arbete avslutas tidigare, med hjälp från vänner runt om i världen - över fem hav och sju kontinenter. Framgång kan inte uppnås individuellt; det kräver hjälp och stöd från andra som vi måste uppskatta eftersom de spelar en stor roll i vår framgång.

Nummer 5 förbättrar din riktningskänsla, en riktning för att uppnå ditt mål med självförtroende samtidigt som du undviker bortkastade resor. Men du behöver en hand i vissa rutter för att ge dig en lift. Detta är när nummer 7, representativt för nätverket, går in med rätt nätverk av människor för att ge sitt stöd och hjälp. Tillsammans ger 57 nummerkombinationer dig ett nätverk av människor som hjälper till att påskynda uppnåendet av dina mål. Numerkombinationerna Joy of Abundance 96 erbjuder möjligheter för de kloka att ta på sig för att skapa affärsförmögenhet.

Nummer 9 representerar framgång men sätter som en påminnelse om att komma ihåg dina rötter en gång framgångsrik. Framgång kan inte uppnås om möjligheter inte utnyttjas och nummer 6 kommer som en representant för visdom och en guide till framgång. Uthållighet är ett begrepp som ofta tas upp i dagens samhälle. Om vi ​​kontinuerligt och ihållande lär oss inom ramen för lärande, kommer vi att få nya insikter, växa och bli inspirerade. Det är därför 96-talskombinationerna är en nödvändig påminnelse för dem som vill uppnå ära och rikedom.

Uppfyllelsens glädje Ihållande handling behövs för att ständigt växa sin rikedom och visdom för att uppnå ett framgångsrikt resultat och ultimat lycka.

Som nämnts tidigare representerar nummer 6 visdom, men om de vise inte vidtar åtgärder kan inte rikedom skapas. Nummer 3 representerar handling. Det symboliserar också treenigheten i himmel, jord, människa. För att uttrycka det enkelt betyder det att vara i rätt tid, vara på rätt plats och njuta av en harmonisk relation med människor. Framgång kan inte garanteras, men man borde inte hoppas på att uppnå framgång utan att anstränga sig.

Tillsammans skapar 63 sifferkombinationer en miljö som utmanar sin visdom att göra kritiska reflektioner för positiva förändringar. Dessa förändringar ger dig en annan bild av hur du kan uppnå rikedom med rätt villkor. Uppfyllelse är bara möjligt när visdom och rikedom kombineras med rätt timing, gynnsam miljö och ett team i enhet.

(с) 2019 cermo-lit.ru