cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man använder skse-konsolkommandon

Hur man använder skse-konsolkommandon

Hemdiskussioner Workshop Marknadsutsändningar. Ändra språk. Installera Steam. Butiksida. The Elder Scrolls V: Skyrim Store-sidan.

Det är bara synligt för dig. Om du tror att din artikel har tagits bort av misstag, vänligen kontakta Steams support. Denna artikel är inte kompatibel med The Elder Scrolls V: Se instruktionssidan för anledningar till varför detta föremål kanske inte fungerar inom The Elder Scrolls V: Aktuell synlighet: Det här objektet kommer bara att vara synligt för dig, administratörer och alla som är markerade som skapare. Det här objektet visas bara i sökningar för dig, dina vänner och administratörer.

Den här guiden listar ALLA de viktigaste konsolkommandona för Skyrim. Detta objekt har lagts till i dina favoriter. Skapad av. CityofRapture246 Senast online för 6 dagar sedan. Guideindex. Använda konsolkommandon. Mest använda. Växla kommandon. Målkommandon Pt 1.

Målkommandon Pt 2. Målkommandon Pt 3. Kommandon som inte är mål Pt 1. Kommandon som inte är mål Pt 2. Batchfiler. Se också ... Det finns en mer omfattande lista över alla kända kommandon på Skyrim: Console [www. Bågskytte [www. Blockera [www. Heavy Armor [www. Enhands [www. Smithing [www. Tvåhänt [www. Ändring [www. Besvär [www. Förstörelse [www. Förtrollande [www. Illusion [www. Restaurering [www. Alchemy [www. Light Armor [www.

Lockpicking [www. Fickfickan [www. Smyga [www. Tal [www. Välsignelser [www. Sjukdomar [www. Skrik [www. Detta är en snabb referenslista över några av de mest använda kommandona. Rikta in på ett objekt eller en skådespelare med dess referens FormID. Alla riktade kommandon använder detta objekt som mål. Returnerar ID: n för alla objekt, trollformler, spelinställningar etc.

Lägg till ett objekt i den valda inventeringen. Visa bas-ID: n för varje artikel i en karaktärs inventering. Använd knapparna Page Up och Page Down för att bläddra igenom listan. Flytta objekt eller NPC till spelaren: Målobjekt eller NPC.

Skriv sedan moveto-spelare. Spelar föremål och skådespelare. Denna textfil innehåller mycket dumpad data och det tar en stund att skriva ut under vilken spelet inte svarar. Om namnet innehåller mellanslag måste det bifogas med dubbla citat, EX: Sökfrågor [www.

Observera att det ofta bara gör uppdraget i tidskriften komplett. Tvinga bort objekt från en karaktärs inventering, inklusive uppdragsposter. Använda spelaren. Visar det aktuella steget som uppdraget är baserat på uppdragets stegnumrering. Om du använder den här koden kommer du omedelbart att teleportera dig till målet i. Avslutar varje uppdrag i spelet, inte bara de du har startat, i huvudsak slutför spelet.

Rekommenderas inte eftersom det kan krascha ditt spel. Detta kommando återställer ett uppdrag. Detta kommando ställer alla steg i uppdraget till 0. Börjar varje uppdrag i spelet och lägger till dem alla i din dagbok. Visar en lista över aktiva och slutförda uppdragsmål för aktiva uppdrag.

Lista alla aktiva uppdrags-ID och deras mål. Se till att du inte har något riktat när du anger växlingskommandon, annars fungerar de kanske inte.

Växlar ett kameraläge för tredje person som låter dig rotera och zooma in kameran utan att ändra riktningen som spelarmodellen vänder. Ger alla trollformler, rop och odjur. Dragon souls behövs fortfarande för att låsa upp rop. KAN krascha spelet. Standardhastigheten är 10, så att skriva sucsm 40 skulle få kameran att röra sig x4 lika snabbt. Om den används när en NPC har valts, kommer din kontroll att överföras till denna NPC, men all kommandoingång kommer också att skickas till spelaren om inte spelaren.

Låter kameran röra sig utan att flytta spelarmodellen. Att skriva tfc 1 kommer också att frysa miljön. Växlar visning av outforskade områden på den lokala kartan, till exempel i ett fängelsehål. Har ingen effekt på världskartan. Ingen skada, ingen magicka eller uthållighet används, ingen bärförmåga, obegränsad pilar.

Du kan bara använda detta på dig själv. Döljer HUD, men döljer också kommandofönstret för konsolen. Konsolen kan fortfarande användas, men visas inte. Ändrar synligheten för alla kartmarkörer. Den första siffran talar om huruvida alla tillverkare 1 ska visas eller döljer alla 0. Den andra siffran talar om de nyligen synliga kommer att upptäckas 1 eller inte 0.

Det tredje numret berättar om du vill lägga till alla 1 eller bara de för närvarande dolda. Exempel för att visa alla men inga snabba resor: Lägger till vald NPC i en fraktion. Kan orsaka buggy AI-beteende.

(с) 2019 cermo-lit.ru