cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Krzysztof rojek adwokat wachowski

Krzysztof rojek adwokat wachowski

A T 17 znakom ite jak angielskie sodkie. Premiowana Fabryka W yrobw artystycznych budowlanych, konstrukcyj elaznych mebli i plecionek z drutu. KRAKW, ul. Wawrzyca 26. W y k o n u je w szelkie roboty ornamentalne, kute, konstrukcyjne, budow lane i p lecionki z d ru tu.

OrutOWane kraty do ogrodzenia ogrodw, lasw, podw rcw, zw ierzycw i t. Siatki do p rzesy p y w an ia p iasku i ochronne do okien. Oprcz powyszych wyrabia wszelkie lakiery wchodzce w zakres malarstwa, pokojowego i szyldowego, jakoto: D ostarcza szyby lu strow e, w itrae od na jskrom niejszych do najw ykw itn ie jszych w edug kowo, am en ta ln e, deseniow e, m leczne, m atow e, lane dachow ei do podg, o raz ze sia tk d ru c ian kadej g ru boci, cegy szklanne, dachw ki szk lanne, szy ldy z nap isem szk lanne, szyby traw io new rozm aitych deseniach, litery.

W ykonuj w szelk ie roboty w zakres ten w chodzce, z rnych gatunkw kam ieni, granitw, syenitu, marm urw, i labradoru, tak z w asnych lam w, jak otei z dostarczonych m ateryalw, kraj. Boboty koc ieln e: Otarze, am bony, balustrady kropielnice, posadzki i t.

Grobowce fam ilijne, pomniki, postumenta ,. Pow ysze roboty wykonyw uj tak na m iejscu jakote w kraju i zagranic. Gwarancya za czas, dobro m ateryau i su.

W szelkie nasiona: NaWOZy sztuczne: Tomasyn, Superfosfaty, Mczki kostne, Kajnit, Saletr chilijsk, Siarkany itp ,, z gwarancy zawartoci wedug analizy kontrolnej. Maszyny rolnicze: Wyroby odznaczaj si wielk trwaoci, szykiem i gustownoci.

Zlecenia z prowincyi uskutecznia si w jaknajkrtszym czasie, podug posanej miary. Rok Miecz. Makarego op. Genowefy, Dan. Eugeniusza, Tyt. Seweryna op. Marcyanny s. Agatona 2S 2000 Milcz. Higiua, Honoraty 29 S. Ernesta, Arkad, 30 Anysyi m. Hilarego bisk. Hel iks. Maura op. Marcelego I.

Antoniego op. Pryski panny 5 Fteotempta19 s. Ferdynanda 6 B ohojaw 20 s. Fabiana i Sebast. Wincentego m. Zalubiny NMP-10 Hryhorya24 s. Tymotenszabisk 11 Fteodosyja25 c. Polikarpa i Pauli 13 Ermyla i Str. Jana Cnryzost. Franciszka S. Marty panny 17 En tony a w. Piotra, Ludwiki 1S Aftanazya.

Ma zaszczyt poleci: Wyroby z chiskiego srebra, platerowane, bronzowe iz prawdziwego srebra, jakoto: Nakrycia stoowe, noe, widelce, yki, yeczki, przedmioty ozdobne na podarki, oraz artykuyzkzzyna . Wypoycza nakrycia, sztuce stoowe'1 na.

Ignacego bisk. Baeja bisk. Doroty, Tytusa 24 Xenyi prep. Romualda 25 Hryhorya a. Jana z Malty 26 Ksenofonta9 s. Apolonii s. Scholastyki s. TrecJi S. Eulalii s. Katarzyny Ricci 31 Kyra i loana14 S. Walentego bisk. Faustyna mecz. Aleksego 4 Izydora18 N. Konrada 6 N. O Myt.

Nicefora, Leona 7 Parftemja21. Eleonory panny 8 Fteodora22 c. Piotra 9 Nykyfora23 s. Florentcgo w. Macieja apostola li Wasya m. Anastazvi F 13 Martyniana27 W. Aleksandra f. Popielec Romana 15 Onysyma. Dietlowska 103. Podejmuje si malowania kociow, pokoi i wszelkich r o b t wchodzcych w zakres malarstwa dekoracyjnego rwnie i olejnych, po cenach umiarkowanych. Przyjmuje zamwienia ta i na pro-. Franciszka z P. Ryszarda bisk.

Izydora f. Wincentego Fer. Ezechiela pr. Juliusza 30 Czetwer wel. Justyny ​​31 P iatok we. W iel. Zm artw. W ielk. W osk. Rudolfa bisk. Emmy, Jerzego 6 Jewtychia20 s. Agnieszki Pol. Sotera 9 N. Wojciecha f. Jerzego 11 Antypy m. Marka Ewang. Kleta, Marcel. Teofila, Anast. Pawia od K. Piotra 16 N.

(с) 2019 cermo-lit.ru