cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är en alfadata

Vad är en alfadata

Detta ger stöd till åklagaren i händelse av att han eller hon beslutar att avfärda ärendet, men inget verkligt avskräckande att fortsätta bedriva en fällande dom. Det primära syftet med en förklaring om icke-åtal utarbetad av en åklagare är att tillhandahålla C.

I Texas är både distrikts- och länsadvokater valda tjänstemän. Enligt min erfarenhet som kriminell advokat är det inte ovanligt att lära av ett påstådt offer att arresterande tjänstemän sträckte sanningen eller överdrivit vissa fakta för att motivera ett gripande eller lämna in allvarligare anklagelser mot svaranden.

När det är lämpligt arbetar jag med det påstådda offret för att utarbeta en förklaring om icke-åtal som är skräddarsydd för sakens fakta och korrigerar dokumentationen om de falska anklagelserna.

Detta är särskilt viktigt om du vill motsäga ett tidigare uttalande, vilket kan leda till att du har straffrättsligt ansvar för mened eller lämnar in en falsk rapport.

Om du är det påstådda offret i ett brottmål i Travis County och du planerar att återgå, kanske du vill anställa din egen brottsförsvarare med erfarenhet i Travis County.

Din advokat kan hjälpa dig att förbereda en förklaring om icke-åtal som balanserar målet att få en gynnsam lösning mot chansen att du blir anklagad för ett brott. Vad är minsta straff för överfall? Mer information om överfall och förvärrat överfall.

Mer information om övergrepp med familjevåld. Vad är en förklaring om icke-åtal? Sök efter: Måndag - fredag, 9: Kiele Linroth Pace ansvarar för innehållet på denna webbplats.

Hon kan nås på 512 480-9020.

(с) 2019 cermo-lit.ru