cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är H2-jordklassificeringstyper

Vad är H2-jordklassificeringstyper

Det ger detaljer om underjordstyp och förhållanden. Beroende på platsklassificering kommer ingenjörerna att utforma byggnadens bas och struktur. Vissa typer av anläggningar är i sig dåliga för konstruktionen och man måste se till att korrekta designparametrar används för att övervinna nackdelarna.

Allmänna väderförhållanden måste också beaktas för klassificering av platsen. Marken på en plats kan vara bra för konstruktion, men den kan vara på en plats som är utsatt för stark vind och kraftigt regn. Därför måste byggnadens utformning ta hänsyn till vindskjuvningsfaktorn och eventuella översvämningar.

Efter att ha övervägt utbudet av olika underjordförhållanden på platsen kommer det att klassificeras i lämplig klass. En plats kan ha varierande jord som sand, sten, sandiga leror, leror etc. Alla uppvisar olika egenskaper. Olika typer av jord uppvisar olika rörelser, allt från mild till extrem.

Expansiva jordar är sådana som innehåller vattenabsorberande mineraler. De expanderar när de absorberar vatten och dras samman när de torkar ut. Ju högre innehållet av lera i jorden, desto mer expansivt blir det. Även om större delen av expansionen beror på vatten kan jämn temperatur orsaka expansion. Detta inträffar när lerlagren i underjorden absorberar vatten och expanderar.

På grund av expansionen kan det sätta press på strukturer. Ibland är denna expansion tillräcklig för att skada fundament, golv och väggar. Även om skadan i allmänhet är begränsad till nedre delar av strukturen, kan den skada övre nivåer inklusive taket om den orsakar rörelse i strukturen. Dessa sprickor hjälper vattnet att tränga djupare in i underjorden.

Cykeln för expansion och krympning sätter kontinuerligt tryck på strukturen. Denna rörelse av leran kan orsaka strukturell svaghet och skada. Vanligtvis två eller flera testhål, cirka 2. Visuell klassificering av borrhålsprofilen registreras.

Lämpliga jordtester utförs i laboratoriet. Markens fysiska egenskaper bestäms. Beroende på de data som erhållits från det test som utförts klassificeras webbplatsen. Sand-, grus- och bergplatser utan lera ingår i denna klass. Denna webbplats är lite reaktiv och upplever minimal rörelse med fukt.

Det är måttligt reaktivt och upplever måttlig rörelse med olika fuktinnehåll. Jordar under denna klassificering är siltiga jordar, några sandiga leror och lerig jord. Dessa platser är mycket reaktiva och uppvisar hög rörelse beroende på fuktinnehåll. Olika typer av siltig lera, sandlera och basaltlera finns i denna klass. Dessa platser är mycket reaktiva och visar hög rörelse med fuktvariationer.

Olika typer av siltig lera, sandlera och basaltlera faller under denna klass. Det är en extremt reaktiv plats och uppvisar stor rörelse när fuktinnehållet varierar. Det indikerar inte ett specifikt rörelseområde, men kategoriseras som en problemplats. En webbplats måste utvärderas noggrant innan platsklassificeringen görs. Beroende på platsens klassificering kommer byggnaden att utformas. Ett fel i klassificeringen kan leda till extra kostnader, skador på byggnader och risker för människor.

Visste du ... Ring oss ... O Box 1071 Green Valley 2168 N. W Sydney Australien E-post: Structural Engineers Civplex. Byggd och drivs av ... Web Solutions Grupp. Videor är under uppbyggnad !!! De kommer snart att laddas upp ................................ Övervakning av hemmakonstruktion. Platsinspektioner. Underliggande design. Byggnadsingenjörer. Golvbjälke. Rumstillägg. Platsundersökningar. Konstruktionsstål. Stödmurar. Tegelfanérkonstruktion. Pier Foundations. Design för hemtillägg.

Webbplatsklassificering. Blockera arbete. Våffelpanna. Raftplatta. Bostadsstrukturell design. Strip Foting. Platta på marken. Strukturell certifiering. Konstruktionsfogar. Förfallna rapporter. Upphängda betongbalkonger. Fängelsetankar. Simbassängdesigner. Upphängd platta. Utveckling av flera enheter. Andra tjänster.

Bokmarkera den här sidan! Civplex Structural Engineers ... In Construction !!! Platsklassificering kräver god teknisk kunskap och erfarenhet. I extrema fall kan byggnaden kollapsa. Detta är motsatsen till svullnad.

När lerskikten tappar fukt dras de samman. När jorden smälter samman, orsakar det sprickor. Konstruktionsövervakning. Villkor för tjänster. Integritetspolicy. Anti Spam e-postpolicy. Ansvarsfriskrivningspolicy. Webbplatsens sekretesspolicy. Varumärkespolicy. FTC-upplysningspolicy. Webbkarta.

(с) 2019 cermo-lit.ru