cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är monotont resonemang i flygplan

Vad är monotont resonemang i flygplan

En utonomisk antenn. Baserat på icke-monoton logik. I den här artikeln studerar vi fallet med en autonom motorglidare. Syftet med flygplanet är att bibehålla sitt. Pilotuppgiften är att göra.

Vi föreslår formuleringen av en modell utifrån logisk teori med hjälp av icke-. Slutligen presenterar vi resultaten. Segelflygplanet är ett av de mest relevanta myrplanen. I denna uppsats fokuserar vi på ett autonomt. Principen för a.

Som i naturen finns det olika arter. Till exempel: Han har tillgång till olika. En annan begränsning är att han också. Att tänka på dessa överväganden. Ökar eller minskar. Dessa regler. Vi introducerar. Denna metod är. Det finns olika re-. På en-. Dessa system har förmågan att motstå och. De är också mycket anpassningsbara. Chandra, 2010. Huvudmålet är att presentera en.

Fallstudien är före. I avsnitt 3 klassisk logik rep. Avsnitt 4 är tillägnad. Avsnitt 5 innehåller en förklaring av det logiska. Forskning visar T oulgoat et al. Medina, J. Alla rättigheter förbehållna. Flygplanscockpit ger nödvändig information.

Ombord på flygplan den grundläggande uppsättningen instrument också. När flygplanet stiger upp kommer al-. Det fungerar. Pitot tube relativ e till det omgivande statiska trycket.

Från detta kan piloten berätta om. Detta instrument inkluderar. T urn-and-Slip Indicator och T urn Coordina-. Därmed exakt. Generellt sett dessa styrenheter. Beskrivning av styrenheter för vårt fall är de-.

Figur 1: Pitch contrllller: När ok dras tillbaka. Rullkontroll: När oket vrids åt höger. När piloten trycker. Med roder kan piloten inte använda den för att svänga åt vänster eller svänga. När piloten sätter på motorn, den. Flygplanskontrollsystem baseras på helhet. För att beskriva handlingar använder vi klassiskt logiskt språk. L Förslag eller första ordningens logik. Detta är genom att lägga till. Men den här egenskapen kan inte vara. En klassiker.

Detta uttryck kan-. Men det finns ex- Dessa undantag. I nästa. Vi betraktar en diskret. Funktion 1: Möjliga åtgärder.

Pr opulsion :. Vi kan representera. Vi använder detta not-. En uppsättning regler anges uttryckligen: Det är naturligtvis möjligt att lägga till andra. Dessa logiska formuleringar är-. Om vi ​​till exempel har en uppsättning för-. För att lösa detta. Det är en familj av formell logik som utformats för att fånga och. McCarthy McCarthy, 1980 ;. McCarthy, 1986, D. McDermott och J. Doyle och. Reiter Reiter, 1980. Avleda i olika icke-. Delgrande och Schaub, 2005; Delgrande och Schaub ,.

En standardteori T består av en uppsättning fakta W,. Det viktigaste representationsverktyget är det. En standard är. Beställ logik. A X är. Intuitivt betyder ett standard: Standardregler används. Dessa kan övervägas som. Det heter normal standard, om. När standardinställningarna beräknas beräknas antalet formuleringar.

En förlängning måste. Om d är standard D,. Vid normal. Enligt Reiter Reiter, 1980, om alla standardvärden. Flygregler beskrivs av en uppsättning regler. För examen.

Systemets dynamik kan. Klausuler är. Formellt är en klausul en dis-.

(с) 2019 cermo-lit.ru