cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är myrin p-tablett

Vad är myrin p tablett

Studiejournalhanterare: Layouttabell för studieinformation Studietyp: Randomiserad interventionsmodell: Crossover Assignment Masking: Ingen öppen etikett Primärt syfte: Grundläggande vetenskap Officiell titel: juli 2011 Faktisk primär slutförandedatum: augusti 2011 Faktisk studiens slutförandedatum: Det erhålls från AUClast dividerat med dos och sedan multiplicerat med 1500.

Testet och referensen för pyrazinamid gavs i olika doser, så dosnormaliserade parametrar användes för analys för att justera doseffekten på bioekvivalensslut. Sekundära resultatåtgärder: Prata med din läkare och familjemedlemmar eller vänner om att besluta att gå med i en studie. För att lära dig mer om denna studie kan du eller din läkare kontakta studieforskningspersonalen med hjälp av kontakterna nedan.

För allmän information, läs mer om kliniska studier. Layouttabell för behörighetsinformation Åldrar Kvalificerade för studier: Alla accepterar friska volontärer: Ja Kriterier för inkluderingskriterier :. Dölj ordlista Ordlista Studera posthanterare: Sök efter termer x.

Spara den här studien. Varning Du har nått det maximala antalet sparade studier 100. Att lista en studie betyder inte att den har utvärderats av U. Federal Government. Läs vår ansvarsfriskrivning för mer information. NCT01399788 Rekryteringsstatus: Avslutad Först inlagd: 22 juli 2011. Resultat Först inlagd: 16 mars 2012. Senaste uppdatering Inlagd: 5 april 2017. Studiebeskrivning. Detta är en bioekvivalensstudie för att utvärdera bioekvivalensen av Myrin P Forte mot referensläkemedel hos friska frivilliga.

FDA-resurser. Vapen och ingripanden. Tablett innehållande Rifampicin, Isoniazid, Etambutol och Pyrazinamid, en gång dagligen, engångsdos. Referens Enkelläkemedelsreferenspreparat innehåller Rifampicin, Isoniazid, Etambutol, Pyrazinamid.

Utfallsmått. Primära resultatmått: Det erhålls från Cmax dividerat med dos och multipliceras sedan med 1500. Halveringstiden för plasma-förfall är den tid som uppmätts för plasmakoncentrationen att minska med hälften.

Urvalskriterier. Information från National Library of Medicine Att välja att delta i en studie är ett viktigt personligt beslut. Ja Kriterier. Inklusionskriterier: Friska, manliga eller kvinnliga, 21 till 55 år, kroppsvikt inte mindre än 55 kg, Body mass index BMI på 17. Friska definieras som inga kliniskt relevanta avvikelser som identifierats genom en detaljerad medicinsk historia, fullständig fysisk undersökning, inklusive blodtrycks- och pulsfrekvensmätning, 12-bly-elektrokardiogram-EKG eller kliniska laboratorietester.

Ett informerat samtycksdokument undertecknat och daterat av ämnet. Ämnen som är villiga och kan följa alla schemalagda besök, behandlingsplan, laboratorietester och andra studieprocedurer. Uteslutningskriterier: Bevis eller historia för kliniskt signifikant hematologisk, njure-, endokrin-, lung-, gastrointestinal, kardiovaskulär, lever-, psykiatrisk, neurologisk, allergisk sjukdom inklusive läkemedelsallergier, men exklusive obehandlad, asymptomatisk, säsongsallergier vid doseringstillfället, positiv hepatit B ytantigen eller humant immunbristvirus HIV-serologiresultat.

Kontakter och platser. Information från National Library of Medicine För att lära dig mer om denna studie kan du eller din läkare kontakta studieforskningspersonalen med hjälp av kontaktinformationen från sponsorn.

Se denna studie av dess ClinicalTrials. Layouttabell för utredareinformation Studieledare: Pfizer CT. Mer information. Publikationer indexeras automatiskt till denna studie av ClinicalTrials. Int J Tuberc Lung Dis. Bioekvivalens Friska volontärer. National Library of Medicine U. National Institutes of Health U. Department of Health and Human Services.

Studiens sponsor och utredare ansvarar för denna säkerhets säkerhet och vetenskapliga giltighet. Rekryteringsstatus: 22 juli 2011 Resultat Först publicerade: 16 mars 2012 Senaste uppdatering Upplagt: Healthy Volunteers. Myrin P Forte Drug: Enstaka läkemedelsreferenser. Fas 1. Studietyp :. Faktisk registrering :. Studiens startdatum :. Faktiskt slutdatum :. Faktiskt slutfört datum för studier :. Aktiv komparator: Enkla läkemedelsreferenser som innehåller Rifampicin, Isoniazid, Etambutol och Pyrazinamid som enstaka medel.

Accepterar friska volontärer: Pfizer Investigational Site.

(с) 2019 cermo-lit.ru