cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är piascy i sin helhet

Vad är piascy i sin helhet

School of Education SEd. Samlingar Visa objekt. JavaScript är inaktiverat för din webbläsare. Vissa funktioner på den här webbplatsen kanske inte fungerar utan den. Författare Wambi, Moses. Metadata Visa fullständig post. Syftet med studien var att fastställa hur PIASCY-programmet genomförs som en läroplanintervention i ett urval av tio 10 skolor i Iganga-distriktet. Studien syftade specifikt till: Studien antog en forskningsdesign med blandade metoder.

De viktigaste datainsamlingsmetoderna bestod av intervjuer, fokusgruppsdiskussioner, dokumentanalys, skriv- och ritövningar, icke-deltagande observation och ett självadministrerat frågeformulär. Kvalitativa data från intervjuer, fokusgruppsdiskussioner, dokumentanalys, skriv- och ritövningar och observation grupperades i teman och underteman för enkel presentation, jämförelse och analys.

Resultaten av studien tyder på att den mest använda strategin för att implementera PIASCY är användningen av skolmöten och parader. Ytterligare resultat visar också att den största utmaningen för implementeringen av PIASCY i forskarskolorna är kontroversen om sexutbildning. särskilt om primära barn ska exponeras för sexundervisning i en så tidig ålder eller inte, med tanke på den kulturella känslighet som är kopplad till frågor som rör sex i samhället.

URI http: Collections School of Education SEd. Sök Mak IR. Denna samling. Logga in Registrera.

(с) 2019 cermo-lit.ru