cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är r-värdet av vit styrofoam

Vad är r-värdet av vit styrofoam

Styrofoamisolering R-värdet kan variera beroende på ett antal faktorer :. Expanderad isoporformad expanderad polystyren, eller MEPS, tillverkas genom att binda samman polystyrenpärlor för att bilda styva brädor.

Det används oftast som förpackningsmaterial, men många använder det för isolering, även om det aldrig var designat för den uppgiften. Beroende på densitet kan expanderat isopor ha ett isoporisolerings-R-värde som sträcker sig från R-3.

Expanderad isopor har emellertid en otäck vana att absorbera och hålla fukt, vilket kan leda till problem med mögel, mögel och röta.

Extruderad isopor bildas genom att kombinera polystyrenkristaller med tillsatser och ett jäsmedel i en extruder. Dessa ingredienser smälts och vätskan pressas i isoleringskort. Extruderad isopor är speciellt utformad för värmeisolering och är vattentät och kräver inget luftspalt, vilket innebär att den kan packas tätt i ett mindre utrymme. Beroende på densitet kan extruderad isopor ha ett Iso-isoleringsvärde som sträcker sig från R-3.

Dela med vänner. Styrofoamisolering R-värdet kan variera beroende på ett antal faktorer: Isoleringsmaterialets initiala densitet kan drastiskt påverka dess motståndskraft mot värmeöverföring. Blåsande gas: Den typ av gas som används för att bilda isopor kan vara klorfluorkol, koldioxid, luft eller valfritt antal andra gaser.

R-värdet kan påverkas negativt av bucklor och flis i ytan på en stel panel. Vissa isoporisoleringspaneler har en reflekterande yta på ena sidan, vanligtvis en plåt eller beläggning av aluminium. Denna folie fungerar inte bara som en strålande barriär utan kan också göra en panel resistent mot fukt. Felaktig installation av en isopanel eller om den används för oavsiktligt ändamål kommer sannolikt att ha en negativ inverkan på R-värdet för isoporisolering.

Styrofoam finns i två vanliga varianter: Dela https:

(с) 2019 cermo-lit.ru