cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Xfstests hur man använder

Xfstests hur man använder

Läs instruktionerna för kvm-snabbstart först, eftersom detta gör att du kan komma igång snabbt. Om du inte känner till xfstests kanske du också vill läsa denna introduktion till xfstests. Kvm-xfstests-systemet består av en serie skalskript och en virtuell maskinbild för testapparaten.

Du kan bygga en bild med hjälp av bygginfrastrukturen i xfstests-bld git-förvaret, men om du precis har börjat blir det mycket enklare om du laddar ner en av de förkompilerade VM-bilder som finns i kärnan. En 64-bitars kärna kan använda både 32-bitars och 64-bitars testapparat-VM, eftersom du kan köra 32-bitars ELF-binärer med en 64-bitars kärna. Detta gör 32-bitars testapparat mer flexibel.

Dessutom, om du använder 64-bitars kärnan med 32-bitarsgränssnitt, testar den 32-bitars kompatibla ioctl-kodvägar, som annars kanske inte får tillräcklig testning. Om du vill bygga din egen testapparat-VM, se building-rootfs. Konfigurationsfilen för kvm-xfstests finns i katalogen kvm-xfstests och heter config. Detta bör peka på standardplatsen för kärnan som qemu startar för att köra testapparaten.

Detta bör i allmänhet vara det primära byggträdet som du använder för kärnutveckling. Om kvm-xfstests körs från toppnivån i en kärnbyggnad eller källträd där det finns en inbyggd kärna kommer kvm-xfstests att använda den. Kärnan för kvm-xfstests får inte använda moduler och den måste innehålla de enhetsdrivrutiner som behövs för qemu. För att bygga en korrekt konfigurerad kärna, basera din konfiguration på en av filerna i katalogen kernel-configs.

Kopiera konfigurationen för den önskade arkitekturen och kärnversionen eller den närmaste tillgängliga versionen till. Som standard kommer skrapskivorna som används av testapparaten att ställas in automatiskt och lagras i kvm-xfstests-katalogen med namnen vdb, vdc, vdd, ... Det är dock något snabbare att använda logiska volymer. För att göra detta åsidosätter du VDB .. VDG-variablerna :. Skalskriptet kvm-xfstests finns i katalogen kvm-xfstests och det är utformat för att köras med den aktuella arbetskatalogen som ska finnas i kvm-xfstests-katalogen.

För enkelhets skull skapar Makefile i katalogen på toppnivån för xfstests-bld en kvm-xfstests. Som standard är alla standardinställningar som kör följande konfigurationer: Du kan ange en enda konfiguration eller en kommaseparerad lista om du vill köra en delmängd av alla möjliga filsystemkonfigurationer.

Det här tar ett tag, så det är bäst att köra över natten. Eller så kan det vara bättre att köra hela uppsättningen tester med gce-xfstests.

Eventuella ändringar av rotpartitionen kommer att återställas när du avslutar den virtuella datorn. Till exempel:. Medan kvm-xfstests körs kan du telnet till ett antal TCP-portar som är bundna till localhost. Du kan också komma åt qemu-skärmen på port 7498 och du kan felsöka kärnan med hjälp av fjärr-gdb på localhost-port 7499.

Proffstips: kommandot get-results sammanfattar utdata från loggfilen. Det tar som ett argument namnet på loggfilen. om ingen loggfil anges, kommer kommandot get-results att visa en sammanfattning av den senaste loggfilen. Köra XFStests med virtualisering Läs först instruktionerna för kvm-snabbstart, eftersom detta gör att du kan komma igång snabbt. Installation Kvm-xfstests-systemet består av en serie skalskript och en virtuell maskinbild för testapparaten. Installation och konfiguration Konfigurationsfilen för kvm-xfstests finns i katalogen kvm-xfstests och får namnet config.

VDG-variabler: Köra kvm-xfstests Skalet kvm-xfstests skal finns i katalogen kvm-xfstests, och det är utformat för att köras med den aktuella arbetskatalogen för att vara i kvm-xfstests-katalogen. Köra filsystemtest Den allmänna formen av kommandot kvm-xfstests för att köra tester i testapparaten är: Till exempel: Lokala felsökningsportar Medan kvm-xfstests körs kan du telnet till ett antal TCP-portar som är bundna till localhost.

Loggfiler Som standard, när testresultat sparas i katalogen kvm-xfstests med filnamnsloggen ..

(с) 2019 cermo-lit.ru